menu>

Nieustanne zainteresowanie otoczeniem jest, w moim przekonaniu, najlepszym sposobem Kreacji Przestrzeni.

Opracowujemy projekty architektury krajobrazu:

 • zieleń towarzyszącą budynkom mieszkalnym wielorodzinnym i użyteczności publicznej, zieleń przyuliczną,
 • projekty ogrodów inwestorów prywatnych współgrające z architekturą budynku i charakterem wnętrz; również tzw. ogrody nowoczesne,
 • wykonujemy projekty aranżacji niewielkich wnętrz ogrodowych tzw. salon/pokój zewnętrzny,

Dokumentacja projektowa może obejmować wszystkie etapy lub wybrane z nich:

 • dokumentacja przedprojektowa: inwentaryzacja dendrologiczna; przygotowanie wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,
 • projekt koncepcyjny,
 • projekt przetargowy,
 • projekt wykonawczy
 • nadzór autorski

Możemy zaoferować swoją wiedzę i doświadczenie, na które składają się:

 • ponad 10-letnie doświadczenie w projektowaniu,
 • ponad 2-letnie doświadczenie jako szefowa pracowni projektowej,
 • udział w projektach wielobranżowych,
 • współpraca z biurami architektonicznymi,
 • współpraca z inwestorami instytucjonalnymi i prywatnymi,
 • współpraca z firmami wykonawczymi, dostawcami; jest gwarancją bardzo dobrej znajomości branży, procedur, stosowanych rozwiązań technicznych, jakości i trwałości materiałów
 • studia kierunkowe poszerzone o podyplomowe studia z planowania przestrzennego, regularny udział w targach branżowych oraz kursach - zagranicznych i krajowych, konferencjach itp.
 • używanie programów komputerowych kompatybilnych z programami architektonicznymi,
Małgorzata Szatkowska-Łepska / pracownia@wPRZESTRZENI.eu / +48 609 187 666 / Poznań