menu>

Oferta

Dla ARCHITEKTA

Pracując w grupie, jeśli mamy wybór, wolimy pracować z ludźmi, z którymi się dobrze rozumiemy, co do których wiedzy i doświadczenia jesteśmy pewni, na których możemy polegać. Mając swoich sprawdzonych branżystów, ogranicza się znacznie ilość problemów, które mogą wystąpić w trakcie trwania procesu projektowego.

Zieleń nie musi być projektowana przez architekta krajobrazu. Instytucja zieleniarki, którą w biurze architektonicznym pełni młody student na stażu, może zaoferować wiele zaangażowania oraz chęci. Jednak ze względu na to, że rośliny podlegają nieustannym zmianą w czasie, nie są i nigdy nie będą statyczną kompozycją brył. Dziś kompozycja idealnie wyważona, za miesiąc traci proporcje...

Zebrane doświadczenia procentują takimi umiejętnościami jak:

  • Znajomość roślin, zmienności ich walorów dekoracyjnych w trakcie sezonu,
  • doświadczeniewynikające z wieloletniego obserwowania ich zdrowotności, żywotności poszczególnych odmian, odporności na szkodniki i choroby, na warunki siedliskowe, oraz wymagań odnośnie nakładów na pielęgnację itp.

Możliwość wykonania:

  • inwentaryzacji dendrologicznej,
  • przygotowanie wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,
  • przygotowanie propozycji nasadzeń zastępczych
Małgorzata Szatkowska-Łepska / pracownia@wPRZESTRZENI.eu / +48 609 187 666 / Poznań